• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  100,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  6,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  இலவசம்

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • A world of privileged accesses
 • No additional charges other than interest will be levied
 • Attractive deals and discounts in Restaurants & Dining
Travel
8.5/10
Groceries
7.5/10
Shopping
6.5/10
Leisure
6.5/10
Dining
6.5/10

Travel

 • Special offers from South Africa
 • Priceless Singapore Offers
 • Starwood Preferred Guest
 • Hertz Car Rental
 • PABC Promo Agreement for Beach Botique
 • Exclusive tour packages from Overland tours
 • 15% Savings on Bangkok tour packages at Savari Travels (Pvt) Ltd
 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Groceries

 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • Special Savings for Retail
 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Shopping

 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Leisure

 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Dining

 • Special Savings for Restaurants & Dining
 • Get attractive discounts around the year with local merchants

வேறு நன்மைகள்

 • No Additional Charges
  • No additional charges other than interest will be levied

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

100,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

6,000/=

இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

2,000/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

above 1,000,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

0

காலம் பிந்திய கட்டணம்

0

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

3% of the Advance amount

Rates last updated April 5th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!