அனைத்து 5 HSBC வங்கி கடன் அட்டைகள்
HSBC Premier Master Card

பிரத்தியேகமாக HSBC Premier கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கான கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  500,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  Free

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HSBC Advance Visa Platinum Card

பிரத்தியேகமாக HSBC Advance கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கான கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  500,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  Free

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HSBC Visa Signature Card

செழுமையையும் பிரத்தியேக சலுகைகளையும் அனுபவித்திட சிறந்த கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  200,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  7,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  2,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HSBC Platinum Cash back Card

உங்கள் நாளாந்த தேவைகளுக்கு 10% Cashback உடனான கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  4,250/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

HSBC Visa Gold Card

வாழ்கையின் தேவைகளுக்கு ஏற்றதும் அதற்கான வெகுமதிகளை அனுபதித்திடவும் உகந்த கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  20,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Rates last updated April 5th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!