• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  175,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  4,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  இலவசம்

 • வட்டிவீதம்

  2% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • 1% Cash Back on every spend back to your DFCC Savings Account
 • Get the best 0% instalment plans with no additional charges at leading merchants throughout the year. 0% Instalment plans up to 24 months
 • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide.
Dining
7.5/10
Insurance
6.5/10
Leisure
5.5/10
Groceries
5.5/10
Shopping
5/10

Leisure

 • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide with a complimentary annual membership with free visit per year to any of the participating airport lounges worldwide.

வேறு நன்மைகள்

 • Discount
  • Enjoy access to over 1,000 airport lounges worldwide with a complimentary annual membership with free visit per year to any of the participating airport lounges worldwide.
  • Get the best 0% instalment plans with no additional charges at leading merchants throughout the year. 0% Instalment plans up to 24 months
 • Flexi plans
  • Convert any purchase of Rs 10,000 into an instalment plan from tenure ranging from 3 to 24 months for a nominal processing fee.

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

175,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

4,500/=

இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

1,500/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

above 750,000/=

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

காலம் பிந்திய கட்டணம்

900

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

4% or Min of Rs.250/=

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!