அனைத்து 4 DFCC வங்கி கடன் அட்டைகள்
DFCC Gold Card

உங்கள் சேமிப்பினை உயர்த்தக் கூடிய கடனட்டை இது.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  20,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  400/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

DFCC Platinum Card

உங்கள் மன விருப்பங்களின் எல்லை வரை அனுபவித்திட உதவிடும் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

DFCC Signature Card

உங்கள் கையெழுத்துப் போல தனித்துவமான கடனட்டை. உலகின் சிறந்த தெரிவுகளை அனுபவித்திட உதவிடும் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  175,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  4,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2%

DFCC Premier Infinity Card

DFCC வங்கியின் பிரிமீயர் வாடிக்கையாளருக்கான கடனட்டை. முடிவில்லா சலுகைகளை அனுபவித்திட உதவிடும் கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  500,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  Free

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2%

Rates last updated April 5th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!