• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  5,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • 360° Rewards Points
 • 3 Arpico Privilege points for every Rs.100 spent at any Arpico Supercenter and 1 point for every Rs. 200 spent anywhere locally or overseas
 • Travel Insurance Benefits upto USD 100,000
Groceries
7/10
Shopping
7/10
Education
6.5/10
Dining
6/10
Insurance
5.5/10

Groceries

 • 3 Arpico Privilege points for every Rs.100 spent at any Arpico Supercenter and 1 point for every Rs. 200 spent anywhere locally or overseas
 • Earn 1 point for every Rs. 200 spent

Shopping

 • 3 Arpico Privilege points for every Rs.100 spent at any Arpico Supercenter
 • Flexibility with minimum payment requirements with truly 0% interest payment plans
 • Earn 1 point for every Rs. 200 spent

Education

 • Earn 1 point for every Rs. 200 spent

Dining

 • Earn 1 point for every Rs. 200 spent

Insurance

 • Earn 1 point for every Rs. 200 spent

வேறு நன்மைகள்

 • Reward Points
  • 3 Arpico Privilege points for every Rs.100 spent at any Arpico Supercenter and 1 point for every Rs. 200 spent anywhere locally or overseas
  • Points can be redeemed in multiples of 2,500 or 5,000.
 • Cash Advances
  • Enjoy no-frills, easy loan facility just using your Standard Chartered Credit Card with Loan on Card.
  • Settle other Credit Card payments with your Standard Chartered Credit Card with Credit Ease.
  • Minimum transaction value: Rs. 10,000
  • Maximum transaction value: Available Credit limit on your Credit Card
 • Balance Transfer
  • Maximum loan amount: up to 70% of the available balance on your Credit Card
 • Travel நன்மைகள்
  • Personal Accident Insurance upto USD 100,000
  • Travel Medical Insurance including Repatriation upto USD 60,000
  • Common Carrier Baggage Loss upto USD 2,000

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

50,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

5,000/=

இணைப்பு கட்டணம்

1,500/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

2,000/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

காலம் பிந்திய கட்டணம்

900

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

900

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!