• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,250/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • No fuel Surcharge
 • Free Overseas Travel Insurance to cardholders even if you do not purchase air tickets with their Credit Cards.
Travel
6.5/10
Leisure
6.5/10
Insurance
6.5/10
Groceries
6.5/10
Shopping
6.5/10

Travel

 • Free Overseas Travel Insurance to cardholders even if you do not purchase air tickets with their Credit Cards.
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Leisure

 • Great deals from leading Restaurants and Resorts
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Insurance

 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Groceries

 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

Shopping

 • Offers valid locally and internationally.
 • Truly 0% interest payment plans. You are offered the option of choosing a 12 month, 24 month or 36 month plan to suit your needs.
 • Flexibility with minimum payment requirements with truly 0% interest payment plans
 • Earn Reward Points at the rate of 1 Point for every 300.00/= spend. 1 Reward points equal to 1/=

வேறு நன்மைகள்

 • SMS Alertz
  • Free SMS Alertz keep you up to date on all purchases made, whilst alerting you about possible theft.
 • Own Payment Due Dates
  • You are able to select your own payment due date. This makes things so convenient.
 • Easy Payment Scheme
  • Truly 0% interest payment plans. You are offered the option of choosing a 12 month, 24 month or 36 month plan to suit your needs
 • Free Service
  • Value added services with no extra charge; free copies of statements no charge for limit enhance
 • Charges
  • Sampath Cards levy only 04 charges, which include Card Fees, Cash Advance Fee, Late Payment Fee and Interest.
 • Dining நன்மைகள்
  • Special international privileges at exclusive retail outlets, restaurants and hotels
 • Gas நன்மைகள்
  • Absolutely no fuel surcharge when you purchase fuel with your Sampath Credit Card

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

30,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

1,250/=

இணைப்பு கட்டணம்

750/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

300/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

60,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

காலம் பிந்திய கட்டணம்

600

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

3.5% or Min Rs. 50/=

Rates last updated March 27th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!