• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,750/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Air tickets from People’s Travels to pay in 3 installments with interest levy
 • Low interest rate for Cash Advance facility
Travel
7.5/10
Groceries
6.5/10
Leisure
6.5/10
Shopping
6.5/10
Insurance
5/10

Travel

 • Air tickets from People’s Travels to pay in 3 installments with interest levy
 • Special discounts form Merchants island wide

Groceries

 • Special discounts form Merchants island wide

Leisure

 • Special discounts form Merchants island wide

Shopping

 • Flexible payment facility.
 • Special discounts form Merchants island wide

Insurance

 • Special discounts form Merchants island wide

வேறு நன்மைகள்

 • Cash Advances
  • Cash advances from any ATM with minimal interest rate of 2.5% of the advanced amount
 • Education நன்மைகள்
  • Payments to educational institutions and Universities abroad through internet

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

50,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

1,750/=

இணைப்பு கட்டணம்

750/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

875/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

375/=

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

above 100,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

500/=

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

250/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

500

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

2.5% of the Advance amount

Rates last updated March 27th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!