அனைத்து 2 மக்கள் வங்கி கடன் அட்டைகள்
Peoples Bank Classic Card

உற்ற நண்பன்போல உதவிடும் கடனட்டை

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  750/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  400/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Peoples Bank Gold Card

அதிசிறந்த சேமிப்பினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,750/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  750/=

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Rates last updated March 27th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!