• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  25,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  இலவசம்

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • No Joining fee
 • Low interest rate of 21.75% p.a
 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • Attractive deals and discounts in Restaurants & Dining
Groceries
7/10
Dining
6/10
Shopping
6/10
Travel
6/10
Leisure
6/10

Groceries

 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Dining

 • Special Savings for Restaurants & Dining
 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Shopping

 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Travel

 • Get attractive discounts around the year with local merchants

Leisure

 • Get attractive discounts around the year with local merchants

வேறு நன்மைகள்

 • Low Interest Rate
  • Low interest rate of 21.75% p.a
 • Cash Advances
  • ATM cash advances through Citrus ATM network worldwide
 • Balance Transfer
  • Transfer other bank credit card balances without additional charges

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

25,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

2,000/=

இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

1,000/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

100,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

750/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

600

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

3% of the Advance amount

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!