• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  60,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  இலவசம்

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • No Joining fee
 • Get low interest rate in the market (19.75% p.a.)
 • Other bank credit card balances transfer facility starting from 15.75% p.a
 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • Special Savings for Restaurants & Dining
Groceries
7/10
Dining
6/10
Shopping
6/10
Travel
6/10
Leisure
6/10

Groceries

 • 20% off on Supermarkets items at Arprico Supercentres
 • Special Savings for Retail
 • Year around discounts on selected merchants products/services
 • Ability to covert any transaction to an Installment Payment Plan

Dining

 • Special Savings for Restaurants & Dining
 • Year around discounts on selected merchants products/services
 • Ability to covert any transaction to an Installment Payment Plan

Shopping

 • Year around discounts on selected merchants products/services
 • Ability to covert any transaction to an Installment Payment Plan

Travel

 • Year around discounts on selected merchants products/services
 • Ability to covert any transaction to an Installment Payment Plan

Leisure

 • Year around discounts on selected merchants products/services
 • Ability to covert any transaction to an Installment Payment Plan

வேறு நன்மைகள்

 • Interest Rate
  • Get low interest rate in the market (19.75% p.a.)
 • Balance Transfer
  • Other bank credit card balances transfer facility starting from 15.75% per annum on installment basis
 • Easy Payment Scheme
  • Flexible Installment shopping plan
 • Cash Advances
  • ATM cash advances through worldwide Cirrus ATM network

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

60,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

3,000/=

இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

1,500/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

150,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

750/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

600

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

3% of the Advance amount

Rates last updated March 27th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!