அனைத்து 3 பான் ஏசியா வங்கி கடன் அட்டைகள்
Pan Asia World Master Card

உலகம் பூராகவும் மிகச்சிறந்த உயர்ரக பிரத்தியேக முன்னுரிமைச் சலுகைகளை அனுபவித்திடக் கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  100,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  6,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Pan Asia Black Card

ஆச்சரியமிக்க சேமிப்பினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  60,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  3,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Pan Asia Gold Card

ஆச்சரியமிக்க சேமிப்பினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கடனட்டை.

 • குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  25,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  2,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  Free

 • வட்டிவீதம் (மாதம்)

  2.33%

Rates last updated March 27th, 2020

அனைத்தும்

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!