• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  200,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  7,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  2,500/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Home&AWAY privilege programme offers you many discounts.
 • Exclusive Rewards. Get 1 points for every Rs 100 you spend.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Free USD 500,000 travel insurance cover and a free safe card insurance
Leisure
9.5/10
Travel
9/10
Shopping
8.5/10
Dining
8/10
Health
7.5/10

Leisure

 • HSBC Visa Signature Credit Cardholder, you receive a free USD 500,000 travel insurance cover and a free safe card insurance
 • Savings as high as 50% on green fees in golf clubs worldwide
 • Have access to the best rates at over 800 luxury hotels around the world.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Travel

 • Have access to the best rates at over 800 luxury hotels around the world.
 • Priority Pass access to Airport Lounges
 • HSBC Visa Signature Credit Cards offers unmatched savings on Business Class and First Class airfares with leading airlines, giving you the freedom to make countless trips to any place you desire as often as you wish.
 • 5X Air Miles with Partner Airlines
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Shopping

 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Dining

 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Health

 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

வேறு நன்மைகள்

 • Reward Points
  • Exclusive Rewards. Get 1 points for every Rs 100 you spend.
  • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value
 • Home & Away Privilege Programme
  • You can now access to the same shopping, dining, leisure and entertainment discounts and benefits that local HSBC premier credit cardholders enjoy wherever you travel in over 40 countries.
 • Balance Transfer
  • Transfer upto 60% of the credit limit subject to available limit on the card
  • 0% Interest for 3 months
  • 0% Interest for 6 months
 • Air Miles
  • 5X Air Miles with Partner Airlines

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

200,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

7,000/=

இணைப்பு கட்டணம்

2,500/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

2,500/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

1,500/=

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

500,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

காலம் பிந்திய கட்டணம்

900

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

2.33%

Rates last updated March 27th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!