• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  50,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  4,250/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,500/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Earn 10% Cashback on your mobile, supermarket and fuel spend plus 0.1% cashback on all your card spend monthly.
 • Rs.10,000 bonus cashback on all your purchases for the first three months.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
Leisure
9/10
Shopping
8.5/10
Travel
8.5/10
Dining
8/10
Health
7.5/10

Leisure

 • King Fisher Lodge (Guest House) - Sigiriya 35% off on half board & full board on the accommodation rates only
 • Savings as high as 50% on green fees in golf clubs worldwide
 • Have access to the best rates at over 800 luxury hotels around the world.
 • Azmaara 25% off for Balinese | Aroma therapy | Swedish full body treatments
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Shopping

 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Travel

 • Have access to the best rates at over 800 luxury hotels around the world.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Dining

 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

Health

 • High Octane Fitness 20% off on Annual Joining Fee.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.

வேறு நன்மைகள்

 • Cash Back
  • Earn 10% Cashback on your mobile, supermarket and fuel spend plus 0.1% cashback on all your card spend monthly.
 • Home & Away Discount Programme
  • You can now access to the same shopping, dining, leisure and entertainment discounts and benefits that local HSBC credit cardholders enjoy wherever you travel in over 40 countries.
 • Balance Transfer
  • Transfer upto 60% of the credit limit subject to available limit on the card
  • 0% Interest for 3 months
  • 0% Interest for 6 months

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

50,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

4,250/=

இணைப்பு கட்டணம்

1,500/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

1,500/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

500/=

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

200,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

காலம் பிந்திய கட்டணம்

900

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

2.33%

Rates last updated March 27th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!