• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  500,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  இலவசம்

 • இணைப்பு கட்டணம்

  இலவசம்

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Take advantage of a unique programme of special offers only for HSBC Premier Credit Card customers.
 • Earn 1 point for every LKR 100 you spend and 2X rewards when you use your Credit Card overseas
 • If you travel the world, you need a credit card with the flexibility to match.
Leisure
9.5/10
Travel
9.5/10
Shopping
8.5/10
Health
8.5/10
Groceries
8.5/10

Leisure

 • Enjoy upto 40% in several hotels off for HSBC Gold cardholders
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value

Travel

 • Enabled with HSBC's home&AWAY privilege programme around the year.
 • China Airlines 5% off ticket price. Agoda.com Up to 7% off by making reservation via agoda website
 • Take advantage of a unique programme of special offers only for HSBC Premier Credit Card customers.
 • You can also choose to convert your Rewards points into air miles and enjoy the freedom to fly around the world for free with any of our Rewards Mileage Partners’ Frequent Flyer programmes!
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value

Shopping

 • Up to 20% off in Abans and 0% instalment plans for 12, 20 & 24 months available.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value

Health

 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value

Groceries

 • Up to 30% off on selected items and 0% instalment plans for 3, 6, 12 & 24 months in Arpico Furniture.
 • Enjoy attractive discounts right throughout the year.
 • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value

வேறு நன்மைகள்

 • Reward Points
  • Exclusive Rewards. Get 1 points for every Rs 100 you spend.
  • Every Rs.100 spent = 1 points. Every 1 points = Rs.1 in redeemable value
  • Now the sky is no longer the limit for HSBC Premier credit cardholders. Earn 5000 Rewards points with your credit card and fly the world for free! Click here for further information.
 • Home & Away Privilege Programme
  • You can now access to the same shopping, dining, leisure and entertainment discounts and benefits that local HSBC premier credit cardholders enjoy wherever you travel in over 40 countries.
 • Concierge Service
  • As an HSBC Premier credit cardholder you can now enjoy the luxury and convenience of having the next best thing to a personal butler.
 • Cash advance locally and overseas
  • Your cash advance limit is 50% of your permanent credit limit. Temporary limit increases or cash deposits to your account will not increase your cash advance limit.
 • MasterCard Global Service
  • MasterCard Global service programme of MasterCard international makes the following services available for HSBC Premier cardholders.
 • Emergency Cash Advance
  • Emergency cash advance of USD 2,000 and next-day card replacement in the event of theft or loss.
 • Balance Transfer
  • 1% Interest for 6 months
  • 0% Interest for 3 months
  • Transfer upto 60% of the credit limit subject to available limit on the card
 • Concierge Services
  • As an HSBC Premier credit cardholder you can enjoy the luxury and convenience of having the next best thing to a personal butler. The Concierge Service is tailor-made service to cater to your needs. You can look forward to free delivery as well as special discounts.
 • Dining நன்மைகள்
  • Enjoy Children dine free in Hilton Colombo Residences
  • Buy 1 Subway 6-inch Sub and get the second at Rs.1 every Wednesday (second sandwich to be at equal or lesser value) for HSBC Platinum and Platinum Cashback credit cards.
  • Jack Tree 20% off on food
  • McDonald's Buy one Crispy Chicken Meal & get the second Crispy Chicken Meal for Rs.1 with HSBC Platinum and Platinum Cashback credit cards.
  • The Paddington 25% off on the total bill
  • JAVA lounge Buy any hot coffee beverage and get the second hot coffee beverage for Rs.1 Every Monday for HSBC Platinum/Platinum Cashback credit cards.

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

500,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

இலவசம்

இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

above 1,000,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

காலம் பிந்திய கட்டணம்

900

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

2.33%

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!