• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  375,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  4,000/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  இலவசம்

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Exclusive prestige services and special discounts
 • Fully insured during Travelling abroad
 • 0% Easy Payment Plans
 • Personal Insurance Cover upto 400,000 USD
Travel
9/10
Leisure
9/10
Shopping
8/10
Groceries
6.5/10
Dining
6.5/10

Travel

 • Personal Accidence upto 400,000 USD
 • Emergency Medical Expenses upto 65,000 USD
 • Dental Treatment upto 250 USD
 • Lost of Passport upto 200 USD
 • Loss of Baggage upto 1,750 USD
 • Repatriation of Mortal remains upto 7,000 USD
 • Fully insured during Travelling abroad who purchase tickets for foreign travel using their HNB credit card
 • Financial Emergency upto 200 USD

Leisure

 • Exclusive prestige services and special discounts at selected resorts
 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in Hotels and Resorts

Shopping

 • 0% Easy Payment Plans
 • Royalty points with every purchase. Utilise these points to get frequent flyer rewards purchasing air tickets upgrade & lounge facilities

வேறு நன்மைகள்

 • Cash Advances
  • Get cash withdrawals of up to 75% of the credit card limit from any ATM

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

375,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

4,000/=

இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

இலவசம்

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

2,000,000.00

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

500/=

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

500/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

750

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

Local - 3% + Rs.100/=; International 3% + Rs.200/=

Rates last updated April 6th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!