• குறைந்தபட்ச சம்பளம்

  30,000/=

 • ஆண்டு கட்டணம்

  1,500/=

 • இணைப்பு கட்டணம்

  1,000/=

 • வட்டிவீதம்

  2.33% /மாதம்

சிறப்பு அம்சங்கள்
 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in Hotels and Resorts
 • Many dining choices with Commercial Bank Cards
 • 0% Easy Payment Plans
Leisure
8.5/10
Dining
8/10
Shopping
7/10
Health
6/10
Groceries
6/10

Leisure

 • Enjoy exclusive Discounts and Special Deals in Hotels and Resorts

Dining

 • Many dining choices with Commercial Bank Cards
 • Discounts from exclusive restaurants best hotels

Shopping

 • Discounts from exclusive several fashion outlet in the city
 • Discounts from exclusive from several Books & Magazines and Online Shopping
 • 0% Easy Payment Plans

முழுமையான தகவல்

குறைந்தபட்ச சம்பளம்

30,000/=

ஆண்டு கட்டணம்

1,500/=

இணைப்பு கட்டணம்

1,000/=

துணை அட்டையின் ஆண்டு கட்டணம்

1,000/=

துணை அட்டையின் இணைப்பு கட்டணம்

இலவசம்

வட்டிவீதம்

2.33% / மாதம்

அதிகபட்ச கடன் எல்லை

200,000.00/=

அட்டை மாற்ற கட்டணம்

300/=

கடவுச்சொல் மாற்ற கட்டணம்

இலவசம்

எல்லை வரம்பு மீறல் கட்டணம்

2% of the Excess Limit or Min 250/=

காலம் பிந்திய கட்டணம்

750

முற்கொடுப்பனவு வட்டிவீதம்

3.5% or Min Rs. 200/=

Rates last updated March 27th, 2020

உங்களுக்கு பணத்தினை தரும் கடன் அட்டையினை பயன்படுத்துக!